Skärmflygkurser - Från nybörjarkurs till erfaren

Skärmflygutbildning

Skärmflygutbildning

Nivå 1, 8000:-

Utbildning måste alltid ske hos en av Svenska SkärmFlygförbundet godkänd instruktör. Utbildningar genomförs numera med Görteborgs Skärmflygklbubb som huvudman. En utmärkt ingång till kursen är via en prova-på dag.

Kursen inleds med 2 dagars introduktion och följs sedan av några månader med teori, praktiska övningar och flygning. Genomförande sker under lediga och roliga former, där du framför allt får lära dig hantera en skärm. Du ges också de nödvändiga teori- och materialkunskaper.

Grundkursen är samma för både de som vill friflyga utan motor och de som vill flyga Paramotor. För att flyga motor krävs en kort påbyggnadskurs.

Utöver kursavgiften måste alla, före utbildning, betala 1450:- för ett Takeoff-kit till förbundet. Detta paket innehåller dels en nationell lärobok, dels en försäkring som alla skärmflygare måste ha.

Var och när hålls kurs, vad ingår?

Vi håller minst två kurser per år, där vi försöker samla 4-6 personer. Exakt när och var dessa kurser hålls ser du i aktivitetskalendern. Skulle ni vara en grupp på minst 3 personer som vill ha en egen kurs så hör av er.

Under nivå 1 lånar du all utrustning, (ej kläder, hanskar och kängor).

Vem kan gå kurs ?

Det finns inga exakta formella krav och inga läkarkontroller heller. Alla som har en allmänt god kondition kan gå kursen. Alla åldrar från 15 till 65 är vanliga. Viktigt att komma ihåg är att det inte finns någon garanti för att få licens när man går en kurs. Att inte klara kursen är dock ovanligt.

Efter godkänd teoretiskt prov, och om du klarar de praktiska momenten och du finns säker som pilot, kommer du att få ett signerat elevkort. Med detta, och ett medlemskap i en godkänt klubb, kan du kostnadsfritt begära ut en elevlicens från förbundet.

Vad händer sedan ?

Är du inte redan medlem i en klubb måste du bli detta nu. Ett medlemskap i en av förbundet godkänd klubb, är ett krav för att få ut en licens. Ett medlemsskap kostar normalt 2-300:- per år. Klubben anordnar ofta aktiviteter för medlemmar, så det är ett utmärkt sätt att få kontakt med andra piloter.

Med en elevlicens får du backglida och flyga själv. Flygning som elev skall dock alltid ske i sällskap med en erfaren pilot. Du kan också flyga utomlands som elev, men bara under överinseende av en instruktör. Resor med instruktör finns det ett stort utbud av.

Efter Nivå 1 som är grundutbildningen, kan du fortsätta med nivå 2 som gör dig till en självständig pilot (P1) och sedan nivå 3 där du lär dig flyga långa distanser både i Sverige och utomlands (P2).
Besök hemsidan www.HighFly.se
HighFly - Niklasväg 8 - 444 60 Stora Höga
Skärmflygning i Stenungsund, Göteborg och hela Västsverige
Mobil, Finn Madsen - 0705-56 54 42
Copyright 2023