Skärmflygkurser - Från nybörjarkurs till erfaren

Planerade aktiviteter


Datum Beskrivning
Om du vill boka nybörjarkurs gör du enklast detta via kontaktformuläret. Ange vilken kurs du vill gå.

Nybörjaraktiviteter
2019-10-05/06Prova på, hålls i Kareby ca. 2 Mil norr om Göteborg
2019-11-02/03Uppstartshelg för klubbens sista nybörjarkurs för i år.
Kurs - Vidareutbildning
Kommer P1 och P2 teori kurs
Besök hemsidan www.HighFly.se
HighFly - Niklasväg 8 - 444 60 Stora Höga
Skärmflygning i Stenungsund, Göteborg och hela Västsverige
Mobil, Finn Madsen - 0705-56 54 42
Copyright 2024